Frederic’s første høydetur, Frya i Mai.

På innflyging – Like a Boss!

Noe tankefull – Har jeg virkelig gjort dette, flydd der oppe fra?

No comments yet.

Leave a Reply

Powered by WordPress. Designed by WooThemes