FAQ om hanggliderkurset

Q: Hva er et Hanggliderkurs hos OOHGK?
A:Det mest vanlige kurset er et nybegynnerkurs for de som aldri har flydd hangglider før.
Dette kurset lærer deg å fly hangglider igjennom praktisk trening og teori. Kurset inneholder to trinn, alle nybegynnere må starte med trinn 1, og fullføre dette før de kan velge å gå videre med trinn 2.

Trinn 1 er for nybegynnere hvor du lærer å starte, lande, fart og svingkontroll med svært sikre og sakteflygende hangglidere. Kurset er praktisk dvs. vi starter med praktisk flyging og trening først, og teori kommer etterhvert når du har noen “knagger” å henge teorien på.
Du flyr selv fra første stund, men vi starter med helt korte turer en halvmeter over bakken i sakte fart, så økes høyde og fart litt etterhvert som du lærer teknikken og får kontroll på hangglideren. På slutten av trinn 1 flyr du i rundt 10 meters høyde og typisk en 3-400 meter bortover jordet.

Trening på start under trinn 1 kurset

Trening på start under trinn 1

Typisk flytur i starten av trinn 1 kurset

Typisk flytur i starten av trinn 1

Neste kurstrinn er for de elevene som har fullført trinn 1 og synes hanggliding er noe de vil drive mer med, trinn 2 gir nok kunnskap til å kunne fly på egenhånd fra fjell og i høyden.

Fokus i trinn 2 er høydeflyging med mer avansert sving og landingsteknikk, samt noe mer teori om aerodynamikk, meteorologi og lover og regler. Du starter på samme nivå som trinn 1 stoppet, og vi tar deg etterhvert opp til 150-200 meters høyde for å lære innflyging og landing. Trinn 2 avsluttes med 3-5 høydeturer fra fjellstart, alt fra 300 til 1100 meters høyde avhengig av sted og vær.

Når du er ferdig med trinn 2 er du fortsatt elev, men kan fly selvstendig fra fjellstarter hvor du tidligere har blitt sjekket ut av instruktør. Etter dette er det erfaringsbasert progresjon for de som ønsker det, opp til trinn 5 som er høyeste trinn for konkurransepiloter.

Trinn 2 opptrekk

Trinn 2 landing fra ca 50m høyde

 

Q: Hva kreves for å melde seg på hanggliderkurs?
A: Du må være over 15 år. Du må være innenfor vektområdet til de hanggliderne vi bruker på kurset, i praksis mellom 45 og 100 kg. Du må ha normal fysisk form slik at du klarer å holde og løpe med hangglideren under start og landing.

Du bør ha tilgang til bil, da flygingen etter kurset primært foregår fra fjell som du kun kommer til med bil. Det er mulig å samkjøre med instruktører og medelever, men på sikt vil alle aktive hanggliderpiloter måtte ha tilgang på bil.

Instruktørene vil i noen tilfeller måtte gjøre en vurdering av elevene, om de er fysisk og psykisk skikket til å gjennomføre et hanggliderkurs uten å utsette seg selv eller andre for fare. I noen tilfeller må instruktørene avvise elever fra kurs etter en vurdering av elevens oppførsel eller potensiale.

Q: Hva koster kurset?

A: Ukeskurs med trinn 1 og 2 koster normalt rundt 15500,- inkludert overnatting, men sjekk med instruktører for nøyaktige avtaler per kurs.
Trinn 1 helgekurs koster Kr. 6500,-
Trinn 2 helgekurs koster Kr. 7500,-

Q: Hvor lang tid tar kurset?
A: Kurset er veldig avhenging av gode værforhold de første dagene, det må ikke blåse for mye, og helst ikke regne. Det hender derfor at vi må avlyse og utsette noen kursdager, så det er umulig å på forhånd si nøyaktig hvor lang tid det vil ta. Intensivkursene går over 9 dager, og vil normalt følges opp i helger i etterkant ved behov.
Etter kurset må du også bruke endel tid på hanggliding for å bli en trygg og god pilot, det er viktig for din egen sikkerhet å få flydd regelmessig i starten av karrieren.

Q: Hva er inkludert i kursprisen (Må jeg ha eget utstyr først?)
A: Tilgang til alt nødvendig utstyr er inkludert i kursprisene, inkludert hangglider, seletøy, hjelm, ulykkesforsikring, medlemsskap, teorimatriell, instruksjon, og all flyging under kurset. Du trenger kun klær til å være ute i. Flyutstyret lånes ut av klubben, og du må selv skaffe eget utstyr etter endt kurs, men du beholder teorimateriell etter kurset.

Q: Hva koster det å kjøpe egen hangglider og utstyr til å fly?
A: Det er variabelt, men generelt vil vi anslå 15-25000 for en brukt pakke med hangglider, sele, nødfallskjerm, instrument.  Om du vil kjøpe nytt utstyr koster samme pakke fra 35000 og oppover avhenging av utstyrsfreak nivå. Typisk selger du din nybegynner hangglider etter en sesong eller to, og du taper svært lite på dette da det er lett å selge nybegynnervinger til nye elever.

Q: Jeg har ikke råd til å kjøpe egen hannglider, kan jeg leie utstyr etter kurs?

A: Ja, OOHGK leier ut markedets beste nybegynnerutstyr til meget gode betingelser for medlemmer i klubben.
De fleste elever leier utstyret den første sesongen etter kurset, og kjøper seg eget når de har kommet godt i gang med hanngliding og vet hva de vil ha.

Q: Hvilken risiko innebærer et hanggliderkurs?

A: Hanggliderkurset er bygget opp rundt en meget anerkjent og gjennomprøvd kursplan, kalt SafePro, hvor elevene får en så sikker som mulig progresjon. Vår kursmetode med scootertowing anses som meget sikkert, det gir elevene langt mer flytid enn et tradisjonelt kurs i liten bakke, dette gir flinkere og mer erfarne elever på kortere tid.
Vi har ikke hatt noen alvorlige uhell eller skader siden vi startet med denne kursmetoden i 2006. Sikkerhet er gjennomgående i alt vi lærer under hanggliderkurset, og dette videreføres i all erfaringsbasert progresjon etter nybegynnerkurset. Du vil lære begrep som ”Airmanship” som danner grunnlaget for å bli en sikker pilot. Utstyret vi benytter under kurset er spesiallaget for sikker opplæring, vi har Norges mest moderne kursutstyr, og våre hovedinstruktører har over 10 års erfaring.

Du vil nok oppleve litt knall og fall under den første delen av kurset, men hangglideren tar støyten om du snubler og faller under start eller landing. Vi benytter spesielle myke rør som bøyes lett for å øke sikkerheten under kurset.

Q: Hva er forskjellen på hangglider og paraglider?
A: Prinsippene er mye de samme, vi flyr sammen på samme flysteder i ganske like forhold, og er organisert i samme seksjon under Norsk Luftsportforbund.

En hangglider er konstruert rundt en fast ramme av aluminium/karbonfiber, og settes sammen før man starter. En paraglider er laget av duk og liner, og profilet på paragliderne holdes oppe av lufttrykket når den flyr. En hangglider flyr raskere enn en paraglider, og har generelt bedre ytelser, og tåler turbulens og mye vind langt bedre enn paraglideren.

Fordeler med paraglider er at den er lettere å transportere og ta med seg, og det er noe enklere å lande når forholdene er rolige fordi den flyr saktere. Paraglideren er litt billigere i innkjøp, men taper seg vanligvis langt mer i verdi.

Før i tiden var hanggliderkurs vanskeligere og tok lang tid, våre moderne kurs basert på scootertowing gjør det lettere og raskere å lære hanggliding enn paragliding.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes