Lørdag 19 Mars, soaring og spotlanding

Knall melding, sol, nordvest med antydning til soaring på Sundvollen, spotlanding og morro på isen!Ut å fly alle sammen!

One Response to Lørdag 19 Mars, soaring og spotlanding

  1. Torodd Evensen March 18, 2011 at 7:31 pm #

    Kommer. I 12-tiden. Akkurat når det løsner 🙂

Leave a Reply

Powered by WordPress. Designed by WooThemes