Scootertow

Samling av ressurser og info for scootertowing i OOHGK og generelt.

Her legger vi ut linker, beskrivelser, bilder, video, etc. relatert til Scootertowing, mest for instruktører, men kan også være noe nyttig for andre piloter/elever.

Skoleoppreisere

Skoleoppreisere v20120730

Tegning for produksjon av skoleoppreisere til Falcon 3 / Condor

 

Powered by WordPress. Designed by WooThemes